Het Tijdschrift en Jaarboek

Sinds 1893 publiceert het Genootschap numismatische artikelen. Tot 1914 gebeurde dat vier keer per jaar in het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, dat daarna als jaarboek verscheen. Onderwerp van studie is de Nederlandse numismatiek (munt- en penningkunde) in de meest brede zin van het woord en het geldwezen. Dat loopt van beschrijvingen van Romeinse muntvondsten, via memoires van muntmeesters en goed gedocumenteerde beschrijvingen van leven en werk van belangrijke penningmakers tot de historie van wet- en regelgeving op het gebied van het geld.

Voor een overzicht en beschrijving van reeds verschenen jaarboeken wordt verwezen naar het betreffend onderdeel op deze site.