Het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde en het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde

Sinds 1893 publiceert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde numismatische artikelen. Tot 1914 gebeurde dat vier keer per jaar in het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, dat daarna als Jaarboek voor Munt- en Penningkunde verscheen. Onderwerp van studie is de Nederlandse numismatiek; de munt- en penningkunde en het geldwezen in de meest brede zin van het woord. Dat loopt van beschrijvingen van Romeinse muntvondsten, via memoires van muntmeesters en goed gedocumenteerde beschrijvingen van leven en werk van belangrijke penningmakers tot de geschiedenis van wet- en regelgeving op het gebied van het geld.

Jaarboek 2022 kunt u bestellen door €35,- plus verzendkosten (NL € 5,00 ; Buitenland EU € 10,00 ; Buiten EU € 15,00) over te maken naar rekening NL63 INGB 0000 0311 87 ten name van het Kon Ned Genootschap voor Munt- en Penningkunde onder vermelding van Jaarboek 2022. 
Uw adresgegevens kunt u sturen naar info@koninklijkgenootschap.nl .

Het jaarboek is gratis voor leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Alle artikelen, vanaf 1893 gepubliceerd in onze tijdschriften en vanaf 1914 in jaarboeken, behalve de laatste drie jaargangen, zijn hier in te zien en te downloaden. De laatste drie jaargangen zijn uitsluitend in druk verkrijgbaar. Zie voor een link naar de prijslijst onder aan de colofonpagina. Hier vindt u tevens eerder verschenen jaarboeken en andere publicaties die nog te koop zijn. Met uw aankoop steunt u onze vereniging.

Hier onder volgt een beknopt inhoudsoverzicht van de laatste drie jaargangen van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde die enkel in druk zijn te verkrijgen:

JMP 108 (2021)

Rahel Otte met medewerking van Marion Brüggler en Kerstin Kraus
Ein Münzschatz des frühen 5. Jahrhunderts aus Mönchengladbach-Rheindahlen

(Klik hier voor het PDF-bestand van de volledige catalogus behorend bij het artikel van Rahel Otte cs)

Peter Ilisch
Ein neuer Münztyp des beginnenden 12. Jahrhunderts für Tiel

Anton Cruysheer
Een muntreeks van graaf Floris III van Holland (1157-1190); Inventarisatie en catalogus

Joachim Hunke
Die mittelalterlichen Münzen der Herren von Alpen
(Het artikel is hier te downloaden)

Marcel van der Beek
Utrecht 2019 – zestiende stuivers uit de zestiende eeuw

JMP 109 (2022)

Joachim Hunke
Das Verzeichnis der Fundmünzen aus Kalkar des L.J.F. Janssen mit einem römischen Schatzfund
(De bijlage is hier te downloaden)

Anton Cruysheer
De muntplaats Nosnen in het graafschap Kleef

Jos Benders
Zwartewaterland 2017 en de plak uit Hasselt

Jos Benders & Peter Goldsmits
De muntvondst Herkenbosch 1987; Rijnse guldens verborgen in een woelige periode (1440-1445)

Harry Weinberg
Muntslag in ‘Heid en Blijt’ (de heerlijkheid Terblijt) rond 1565

Henk Groenendijk
The 1716 Van Leeuwenhoek Medal

Michiel Purmer & Jos Bazelmans
Het kleingeld van ‘Het mooiste kamp ter wereld’; Muntvondsten uit het Camp d’Utrecht (gemeente Zeist), 1804-1808

 

JMP 110 (2023)

Wiebe Snoeij
A Survey of Roman Gold Coins and Hoards Found in the Meuse-Demer-Scheldt Area (58 BC-411 AD

Liesbeth Claes & Janis Oomen
An Accumulation Find in Berlicum (Aa River) – TPQ 163

Pim Möhring & Peter Buis
De muntvondst Hagestein 2017 (sluitdatum 1481)

Toon Opdam
Muntslag in Vianen

Jan Pelsdonk
Traces of Copper
The Origin of copper and the approximate chemical compositions of some 1,500 Dutch coins and medals
(De bijlagen zijn hier te downloaden)

Jos Benders
In Memoriam Dr. Peter Ilisch (1947-2023)
(Het In Memoriam is hier te downloaden)