Het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde en het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde

Sinds 1893 publiceert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde numismatische artikelen. Tot 1914 gebeurde dat vier keer per jaar in het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, dat daarna als Jaarboek voor Munt- en Penningkunde verscheen. Onderwerp van studie is de Nederlandse numismatiek; de munt- en penningkunde en het geldwezen in de meest brede zin van het woord. Dat loopt van beschrijvingen van Romeinse muntvondsten, via memoires van muntmeesters en goed gedocumenteerde beschrijvingen van leven en werk van belangrijke penningmakers tot de geschiedenis van wet- en regelgeving op het gebied van het geld.

Jaarboek 2021 kunt u bestellen door €35,- plus verzendkosten (NL € 5,00 ; Buitenland EU € 10,00 ; Buiten EU € 15,00) over te maken naar rekening NL63 INGB 0000 0311 87 ten name van het Kon Ned Genootschap voor Munt- en Penningkunde onder vermelding van Jaarboek 2021. 
Uw adresgegevens kunt u sturen naar info@koninklijkgenootschap.nl .

Alle artikelen, vanaf 1893 gepubliceerd in onze tijdschriften en vanaf 1914 in jaarboeken, behalve de laatste drie jaargangen, zijn hier in te zien en te downloaden. De laatste drie jaargangen zijn uitsluitend in druk verkrijgbaar. Zie voor een link naar de prijslijst onder aan de colofonpagina. Hier vindt u tevens eerder verschenen jaarboeken en andere publicaties die nog te koop zijn. Met uw aankoop steunt u onze vereniging.

Hier onder volgt een beknopt inhoudsoverzicht van de laatste drie jaargangen van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde die enkel in druk zijn te verkrijgen:

JMP 106 (2019)

Anthony Kropf
The bronze enigma: soldiers’ pay and civilans’ taxes in the Northwestern Roman Empire AD 69-197

Peter van Dijk & Michiel Bil
Moneta Walacren; 13de-eeuwse penningen uit Middelburg

Jos Benders
De muntslag van Mechteld van Gelre (1371-1384)

Willem van den Nieuwenhof
De stedelijke muntslag van Roermond; De Meyer aangevuld en gecorrigeerd

Jan Lucassen
Diepe monetarisering in de Lage Landen; De kopergeldinwisseling van 1827-1828

Jos Bazelmans, Marcel van der Beek & Antoon Verspaandonk
Verloren op de heide; Het kleingeld uit het Kamp bij Oirschot (1832-1834) en de effecten van de hervorming van het muntstelsel onder koning Willem I

Corinne Boter
Male and female payment patterns ca. 1950; Some examples from the Cashbook of the Netherlands project

JMP 107 (2020)

Antony Kropff
Aurelian’s currency improvement and public image program

Jos Benders & Peter van Dijk
De plakken uit Middelburg

Jos Benders
De munten van Willem van Gulik en Gelre uit het Overkwartier (1372-1393)

George Sanders
De Leeuwarder electiepenningen, 1727-1795

Jan Pelsdonk
Museumcollectie bij de lommerd – Arie van Gemund, conservator van Teylers Numismatisch Kabinet (1898-1904)

JMP 108 (2021)

Rahel Otte met medewerking van Marion Brüggler en Kerstin Kraus
Ein Münzschatz des frühen 5. Jahrhunderts aus Mönchengladbach-Rheindahlen

(Klik hier voor het PDF-bestand van de volledige catalogus behorend bij het artikel van Rahel Otte cs)

Peter Ilisch
Ein neuer Münztyp des beginnenden 12. Jahrhunderts für Tiel

Anton Cruysheer
Een muntreeks van graaf Floris III van Holland (1157-1190); Inventarisatie en catalogus

Joachim Hunke
Die mittelalterlichen Münzen der Herren von Alpen

Marcel van der Beek
Utrecht 2019 – zestiende stuivers uit de zestiende eeuw