Auteursrichtlijnen

De redactie nodigt iedereen, die een bijdrage aan de Nederlandse numismatiek en geldgeschiedenis wil leveren, uit een artikel voor het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (JMP) te schrijven. Het aangeboden werk dient niet eerder te zijn gepubliceerd of elders te worden gepubliceerd, en niet bij een ander blad ter beoordeling te liggen.

Auteurs dienen zich te houden aan een aantal richtlijnen. Ze staan vermeld in het navolgende document:
Auteursrichtlijnen.pdf

Ethics Statement
In het navolgende document is de ‘Policy of publication ethics’ van het JMP te vinden:
Ethics statement.pdf