Tijdschrift – of Jaarboek voor Munt- en Penningkunde op artikel