Tijdschrift – of Jaarboek voor Munt- en Penningkunde op artikel (bijgewerkt tot en met 2020)